سلام
برای اینکار باید از SRCDS.exe شرتکات بگیرید و به properties شرکات رفته و در تب Shortcut قسمت target پارامترهای زیر را با یک فاصله نسبت به نوشته اصلی که آدرس شرتکات است وارد کنید و ساختار سرور کنسول را انجام دهید:


کد:
ثبت نام کنید


البنه مواردی دیگر هم هست که باید در شرتکات وارد کنید برای این منظور باید در قسمت آموزشها مطالعه کنید.

در آخر شرتکات را ذخیره کرده و آن را اجرا کنید.
موفق باشید.