سلام
همانطور که میدانید در کانتر 1.6 با وارد کردن net_address میتوانستید ip سرور را بدست آورید اما در سرورهای کانتر استرایک سورس و کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میتوانید با وارد کردن status در کنسول از ip سرور خود مطلع شوید اگر ابتدای ip شما با 192.168نمایش داده شود ip اصلی سرور با گیم سرور ریموت نخواهد شد که شما باید این مسئله را با مدیر VPS ، VDS یا همان سرور مجازی درمیان بگذارید که سرور شما با این مشکل دست به گریبان است در غیر ایصورت ip سرور مجازی با گیم سرور ریموت خواهد شد و مشکلی از بابت ip ندارد بنابراین زمانی که در کنسول با کمند rcon به گیم سرور فرمان اجرایی را صادر میکنید rcon بدون مشکل فرمان را اجرا خواهد کرد.
موفق باشید.