سلام
در csgo تمام پلاگینها ، سورسها ، فایلهای زبان ، ماژولها ، کانفیگها و موارد دیگر در مسیر زیر قرار میگیرند.
csgo\addons\sourcemod
سورسها دارای پسوند sp هستند که در فولدر scripting قرار میگیرند
پلاگینها دارای پسوند smx هستند که در فولدر plugins قرار میگیرند
سورسهای مکمل دارای پسوند inc هستند که در فولدر scripting\include قرار میگیرند
فایلهای زبان دارای پسوند phrases.txt هستند که در فولدر translations قرار میگیرند
ماژولها دارای پسوند ext.dll هستند که در فولدر extensions قرار میگیرند
کانفیگها دارای پسوند cfg هستند که در فولدر configs قرار میگیرند
بنابراین زمانی که خواهان تبدیل سورس به پلاگین هستید باید به مسیر فوق رفته و سورس مورد نظر را در فولدر scripting قرار دهید و فایل compile.exe را اجرا کنید تا پلاگین ها کامپایل شوند در اینصورت فولدری به نام compiled به وجود میاید که تمام پلاگینها در آن قرار میگیرند.
پلاگین بصورت خودکار فعال میشود.
موفق باشید.