الان من وین دارم و رمم پایینه و چجوری دوتایی بزنم :)))) ؟