سلام
برای اینکار باید از SRCDS.exe شرتکات بگیرید و به properties شرکات رفته و در تب Shortcut قسمت target پارامترهای زیر را با...