اقا من دنبال این پلاگینی هستم که تو سرور های پابلیک میزنن /a منو amxmodmenu میاد